Specializarea Științe ale Informării și Documentării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București a fost creată pentru a răspunde unor nevoi reale de pregătire a specialiștilor în domeniul organizării documentelor și al diseminării informațiilor. Prin această formă de pregătire superioară, România se aliniază structurilor europene în domeniu, participând, de pe o poziție calificată și modernă, la organizarea națională și internațională a transferului de informații și documente.  Perspectivele acestei forme de învățământ din România sunt legate de nevoia reală de specialiști într-un număr mare de structuri distribuite la scară națională.
În condițiile dezvoltării transferului de informații prin noile tehnologii și ale constituirii unor rețele și sisteme documentare, specializarea în domeniul științei informării se înscrie printre câmpurile de formație superioară cu mari perspective de plasament, atât în sectorul de stat, cât și în cel privat. Absolvenții acestei specializări vor putea lucra ca specialiști în știința informării, ca experți în transferul de informații, ca organizatori și manageri de structuri și sisteme infodocumentare:
profesori documentariști, bibliotecari, documentariști, bibliografi etc.

Dezvoltarea României și integrarea sa în Uniunea Europeană impun acoperirea zonelor informației cu personal pregătit în acord cu noile cerințe ale domeniului.
Câmpul biblioteconomic și documentar românesc are încă o nevoie acută de a fi acoperit cu specialiști ai domeniului. În plus, odată cu anul școlar 2006—2007, a început procesul de creare în licee și școli generale a Centrelor de Informare și Documentare (CDI), în care își vor putea desfășura activitatea profesorii documentariști.

74159077_2717345024983098_27610948795713

Științe ale Informării și Documentării

Contact

Strada Edgar Quinet, numărul 5–7, sector 1, cod poștal 010017. Telefon: +4021 313 88 75

©2020 by Științe ale Informării și Documentării. Proudly created with Wix.com