Ionel Enache este profesor dr. în cadrul Colectivului de Științe ale Informării și Documentării al Facultății de Litere de la Universitatea din București unde predă cursuri de
management și de marketing de bibliotecă. Domeniile sale de cercetare sunt managementul și marketingul serviciilor de biblioteca, planificarea și organizarea serviciilor de bibliotecă,
managementul resurselor umane și ergonomia în structurile infodocumentare.

Prof. dr. Ionel Enache

 Conf. dr. Simona Maria

Antonescu

Conf. dr. Cristina Popescu

 Conf. dr. Octavia Luciana Madge

 Lect. dr. Laurenţiu Dorel Avram

Lect. dr. Gabriela Băran

 Lect. dr. Robert Florin Coravu

Lect. dr. Simona Fortin

Asist. dr. Gabriela Jurubiţă

Prof. emerit dr. Mircea Regneală

Prof. emerit dr. Ion Stoica

©2020 by Științe ale Informării și Documentării. Proudly created with Wix.com